OM SJØRETTSFONDET
Formål

Sjørettsfondets formål er ifølge vedtektene ”å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og tilknyttede juridiske emner. Dette kan gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte utgivelsen av vitenskapelige arbeider eller på annen måte støtte tiltak som kan fremme formålet.”


Vitenskapelig publisering

Sjørettsfondet utgir tidsskriftet MarIus og årboka SIMPLY


Bøker

Sjørettsfondets vitenskapelige bøker utgis (etter 2005) på Sjørettsfondet akademisk. Ansvarlig for kvalitetssikring etter vanlige metoder for vitenskapelige publikasjoner er professor dr. juris Trond Solvang. En oversikt over utgivelser finnes på http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/publikasjonar/boker/.

 

Annen publisering

Sjørettsfondet publiserer også kompendier og materiell til bruk i undervisningen ved Nordisk institutt for sjørett, se http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/publikasjonar/bestilling/index.html

Om MarIus og Simply
Tidskriftet MarIus dekker sjørett og tilgrensende emner, herunder transportrett, petroleumsrett, energi- og naturressursrett, samt mer alminnelig nærings- og formuerett. Bidragene er på norsk, andre skandinaviske språk samt engelsk.

MarIus fungerer som publiseringskanal for avhandlinger skrevet av vitenskapelige assistenter ved Nordisk institutt for sjørett, men er også ment som en publiseringskanal for ordinære artikler. MarIus er i denne sammenheng åpen for publisering av arbeider fra forfattere over hele verden.


SIMPLY (Scandinavian Institute Maritime & Petroleum Law Yearbook) er årboka til Nordisk institutt for sjørett.
Den utgis en gang i året som et spesialnummer av MarIus. SIMPLY inneholder artikler på engelsk.

SIMPLY tar i første rekke sikte på å publisere artikler skrevet av personer med tilknytning til instituttet, men publiserer også artikler basert på innledninger til sjørettseminarer el.l.

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg!